ZGŁOSZENIE-SZKODY.pl - Pomożemy Ci zgłosić szkodę do każdego Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Chcesz zgłosić szkodę?

Pomożemy CI w zgłoszeniu szkody do wszystkich ubezpieczycieli!

Wspólne Oświadczenie o Zdarzeniu Drogowym

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym

Kolizje i inne zdarzenia na drodze lub parkingu zdarzały się i zdarzać się będą. Mając to na uwadze, warto mieć w swoim samochodzie wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, które jest niezwykle pomocne w sytuacji, kiedy nie musimy wzywać policji.

Ulegając kolizji na drodze, często jesteśmy zdenerwowani i chaotycznie spisujemy informacje, które nie zawsze nam się przydadzą. W takiej sytuacji bardzo przydatne jest wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Starannie wypełniając dokument mamy pewność, że nie pominiemy istotnych kwestii co z pewnością usprawni proces likwidacji szkody. Jeśli zdarzy się tak, że nie jesteśmy w posiadaniu druku, musimy pamiętać o kilku niezbędnych informacjach jakie musimy ująć spisując oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Pamiętajmy, że  oświadczenie musi być skonstruowane w taki sposób aby nie budziło wątpliwości obydwu stron, a także towarzystw ubezpieczeniowych, którym będzie ono przedstawione. 

  1. Spisujemy dane osób, które kierowały samochodem w momencie wypadku. Jeśli okaże się, że któryś z kierowców nie jest właścicielem auta, należy wpisać dane posiadacza (imię i nazwisko, adres, telefon).
  2. Koniecznie należy zaznaczyć datę, godzinę i miejsce, w którym kolizja nastąpiła.
  3. Dokładnie opisujemy okoliczności powstania zdarzenia (im więcej szczegółów tym lepiej dla firmy w której starać się będziemy o odszkodowanie). Można zrobić szkic miejsca zdarzenia.
  4. Jeśli to możliwe, należy spisać dane świadków wydarzenia, którzy będą mogli potwierdzić okoliczności zdarzenia.
  5. Należy spisać markę pojazdów i ich numery rejestracyjne, obowiązkowo zapisujemy numery polis ubezpieczenia i nazwę towarzystwa ubezpieczeń.
  6. Jeśli w samochodzie znajdowały się jakieś cenniejsze przedmioty typu laptop, aparat fotograficzny, tablet, należy spisać numery seryjne uszkodzonych w wyniku kolizji przedmiotów.
  7. Koniecznym warunkiem do tego aby wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym miało moc prawną, muszą się na nim znajdywać podpisy osób w nim uczestniczących.
  8. W oświadczeniu warto zaznaczyć, że żadna ze stron nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do stanu zdrowia i zgadza się ze wszystkimi informacjami zawartymi w oświadczeniu.

Jakakolwiek rozbieżność zdań, uszkodzenie ciała, brak dokumentów któregoś z kierowców, lub jeśli któryś z uczestników kolizji był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie zastawiaj się ani chwili tylko wzywaj policję!

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym można pobrać ze strony tutaj.

Wydrukowanie oświadczenia zajmie nam kilka minut, a w przypadku kolizji lub innych wydarzeń na drodze,  pozwoli na sprawne i poprawne spisanie wszystkich niezbędnych informacji. Pamiętajmy, że nawet najbardziej ostrożni kierowcy mogą być uczestnikami kolizji.

Kategoria: Wzór zgłoszenia szkody

Tagi: / /
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/klient.dhosting.pl/apego/zgloszenie-szkody.pl/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2841