ZGŁOSZENIE-SZKODY.pl - Pomożemy Ci zgłosić szkodę do każdego Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Chcesz zgłosić szkodę?

Pomożemy CI w zgłoszeniu szkody do wszystkich ubezpieczycieli!

Wypadek_czy_kolizja

Wypadek czy kolizja?

Każdy kierowca bez względu na wiek i doświadczenie jest narażony na nieprzewidywalne zdarzenia na drodze. W momencie, gdy do takiego zdarzenia dojdzie trzeba umieć zdefiniować czy bierzemy udział w wypadku lub kolizji drogowej. Czym są te dwa pojęcia i jak należy postąpić ? Wyjaśnimy w tym artykule.

Wydawać by się mogło, że te dwa pojęcia oznaczają to samo. Nic bardziej mylnego. Rozróżnienie kolizji od wypadku jest bardzo ważne, ponieważ inaczej wygląda postępowanie przy wypadku i kolizji.

Czym jest wypadek?

Mówiąc o wypadku drogowym musimy wziąć pod uwagę śmierć, uszkodzenia ciała oraz straty w mieniu o dużej wartości lub zniszczenie pojazdu, które świadczyło o dużej sile uderzenia.

Zatem wypadek to: „zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni”

W sytuacji wypadku sprawca odpowiada za swój czyn, jak za przestępstwo. Szczegółowo określa to 177 art. Kodeksu karnego:

 • 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1. podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  § 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
  § 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek.

Czym jest kolizja?

„Kolizja, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty materialne (uszkodzenie pojazdu, płotu, urządzenia drogowego, bagażu itp.) lub też jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia na okres poniżej 7 dni”

Co zrobić w sytuacji kolizji lub wypadku?

Jeśli bierzemy udział w zdarzeniu drogowym jakim jest wypadek, w którym są zabici lub ranni to:

 • Musimy zabezpieczyć miejsce wypadku
 • Nie możemy usunąć żadnego pojazdu z miejsca zdarzenia
 • Koniecznie trzeba ocenić liczbę rannych i ich obrażenia
 • Wezwać Policję i służby ratownicze
 • Udzielić pierwszej pomocy
 • Zabezpieczyć ślady wypadku
 • Spisać dane świadków
 • Czekać aż do momentu przyjazdu służb

W kolizji drogowej, w której nie ma rannych konieczne jest:

 • Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 • Usunięcie pojazdu z miejsca, które może stanowić zagrożenie w ruchu
 • Jeśli nie mamy wątpliwości kto jest sprawcą nie trzeba wzywać Policji. Jeśli nie jest to jasne lub podejrzewasz, że jeden z kierowców jest nietrzeźwy to wezwij Policję
 • Na żądanie innej osoby, która uczestniczyła w zdarzeniu podaj dane personalne, dane właściciela pojazdu, ubezpieczyciela
 • Jeśli nie wzywacie Policji to należy sporządzić oświadczenie, które będzie służyć w dochodzeniu o roszczenia z polisy OC. W Oświadczeniu należy pamiętać o: danych osób, które brały udział w zdarzeniu, dane pojazdów, nazwa ubezpieczyciela i numer polisy OC, opis zdarzenia, opis uszkodzeń i szkic sytuacyjny
 • Dodatkowo możemy zrobić zdjęcia miejsca zdarzenia i uszkodzonego pojazdu.

Jeśli zatem umiemy odróżnić wypadek od kolizji to zasady likwidacji szkody z OC komunikacyjnego są uregulowane ustawą z 23 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowym. Zakłady ubezpieczeń muszą się do nich bezwzględnie stosować. Nigdy nie wiadomo co nas może spotkać na drodze. By uniknąć nieprzyjemnych finansowych konsekwencji to konieczne jest wykupienie odpowiedniej polisy OC. Ubezpiecz się w razie wypadku!

 

 

Kategoria: Wzór zgłoszenia szkody

Tagi: / / / /
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/klient.dhosting.pl/apego/zgloszenie-szkody.pl/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2841